Kullanım Şartları & Gizlilik Politikası

www.olaspain.com, üyesine, seyahat edeceği yer için danışmanlık hizmeti sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşbu sözleşme, üyenin site kullanım ve sitede yer alan hizmetlerden yararlanma şartlarını düzenlemektedir.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse www.olaspain.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız, bu sayfalarda yazılı olan şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelir.

OlaSpain, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları kısmen veya tamamen dilediği zaman değiştirme haklarını saklı tutar. Değiştirilmesi durumunda, Kullanım Şartları son hali ile değişiklik tarihi de belirtilerek sitenin ana sayfasına konulacaktır. Bu nedenle kullanım şartlarında olabilecek değişikliklerden haberdar olabilmek için www.olaspain.com’ u ziyaret ettiğinizde sık sık bu sayfayı da okumanızı tavsiye ederiz.

www.olaspain.com’a üye olmak, verilen hizmetlerden haberdar olmak, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Böyle olmakla birlikte, ileride sunulan hizmetlerin bir kısmı veya tamamı ücretli hale getirilebilir; ücretli ve ücretsiz üyelik biçimleri oluşturulabilir.

Belirtilen kullanım şartlarına aykırılık hâlinde site yönetimi, üyenin site kullanımını engelleyebilir ve bu tür girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

1. Kullanım ve Güvenlik

1.a. Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlâk kurallarına aykırı ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına uygun olmayan bilgiler siteye mukayyet edilemez.
1.b. Sitede yer alan çalışmalar ve içerikler kısmen veya tamamen değiştirilemez, silinemez, kopyalanarak benzer ya da farklı amaçlarla kullanılamaz veya kullanılmaya çalışılamaz.
1.c. Sitenin genel ve özel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve sitede kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar ve aplikasyonlar kullanılamaz, bu yönde faaliyetlerde bulunulamaz. Aynı şekilde sitede mevcut bulunan bilgiler alınamaz, silinemez, değiştirilemez.

1.d. Kullanıcının, www.olaspain.com’un Kampanyalarının, www.olaspain.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, kampanya vs.) faydalanarak, www.olaspain.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.olaspain.com’un Kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılması hallerinin OlaSpain tarafından tespit edilmesi durumunda, OlaSpain’in kanundan doğan tüm haklarına ek olarak, söz konusu işlemleri iptal etme, üyeliğe son verme, kurulan sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakları mevcuttur.

1.e. www.olaspain.com üzerinden bir kısım hizmetlerin alınabilmesi ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için reşit olmak (en az 18 yaşın doldurulmuş olması) gerekebilir. OlaSpain, gerektiği durumlarda, rüştüne ermemiş olan üyenin kendi ebeveynlerinden izin veya icazet belgesi getirmeleri talep edebilir. Bu durumda, üyelik talep eden kişi veya belirli bir hizmetten faydalanmak isteyen üye, söz konusu talebe en geç bir (1) gün içerisinde cevap vermek zorundadır. Aksi takdirde, kişinin üyelik başvurusu geçersiz kılınır. Söz konusu kişinin üye olması halinde ise, OlaSpain sözleşme konusu hizmeti veya üyeliği sonlandırabilir.

On sekiz (18) yaşından küçük olan üye fiil ehliyeti gerektiren hiçbir işlemin tarafı olamaz (bununla sınırlı olmamak üzere Site’de sunulan Kampanyalardan yararlanamaz), www.olaspain.com tarafından düzenlenebilecek piyangolara, çekilişlere, benzeri kampanya ve düzenlemelere katılamaz. Şayet katılmış olsa dahi ikramiye kazanması hâlinde bu ikramiyeler kendisine verilmez.

OlaSpain, şirket politikası, iş modeli veya hukuki mevzuata uygun olarak, kişinin üye olması veya mevcut üyenin hizmetlerden bir kısmı veya tamamından faydalanması için muhtelif zamanlarda, sürekli veya süreksiz olarak, bildirmeksizin ve OlaSpain’e herhangi ek bir yükümlülük getirmeksizin, yaş sınırı getirebilir. Yaş sınırı uygulamasının getirilmesi ile birlikte hâlihazırdaki üyenin yaş sınırına uymaması durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın söz konusu üyelik en kısa sürede iptal edilecektir.<br />
OlaSpain, bu madde kapsamında, üyenin yaşını OlaSpain’e bildirmesini, teyit etmesini veya T.C. numarasına bağlı kimlik kontrolü gibi metodlarla belgelendirmesini ve doğrulamasını talep edebilir. Bu durumda, üyelik talep eden kişilerin veya üyenin söz konusu talebi en geç bir (1) gün içerisinde cevaplandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde, kişinin üyelik başvurusu geçersiz kılınır veya OlaSpain’in söz konusu üyeliği sonlandırma hakkı doğar. Üyenin, hizmetin ve sanal ortamın doğası gereği, şirket politikalarının, iş modelinin veya hukuki mevzuatın sıklıkla ve radikal olarak değişebileceği bilincinde olduğunu (üyelik formunu doldurmaları ile beraber) peşinen kabul ettiği varsayılır.

2. İçerik Kullanımı

2.a. www.olaspain.com’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanımlar içindir. www.olaspain.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyon ya da seslerin her hakkı mahfuzdur. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya OlaSpain’nın izni olmadan link vermek (Bir siteden link verilirse o link tıklandığında linki verilen site açılır.) yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanlarının oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı OlaSpain’ya ait olan yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Buna ek olarak, site içeriğinde yer alan bütün grafikler, yazılar, görüntüler, bilgi-tasarım ve veri tabanının oluşumunda kullanılan her türlü yazılım fikri mülkiyet hakları kapsamında ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

2.c. www.olaspain.com, her türlü yorum, eleştiri ve beğeniye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu yorum, beğeni ve eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a. www.olaspain.com adresini ziyaret eden üyenin ziyaret süresi, saati, görüntülediği sayfalar gibi bilgileri hizmet kalitesini artırabilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, Gizlilik prensibi şartlarına riayet edilerek, içeriğimizi geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile işbirliği içerisinde olduğumuz firmalarla paylaşılmaktadır. Amaç sitenin gelişimini sağlamak ve böylelikle üyenin beklentilerini karşılamaktır. Üye, sözleşme şartlarını kabul ettiği takdirde, söz konusu bilgilerin, gizlilik ilkesine bağlı kalmak koşuluyla, üçüncü kişilerle paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedir.

3.b. Siteden yararlanmak isteyen kişiler, işbu sözleşmede belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla www.olaspain.com’a üye olup, e-posta adreslerini ve şifrelerini girerek siteyi kullanmaya başlayabilirler.

3.c. Üye sitenin hizmetlerinden faydalanırlarken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnamelere ve yasal düzenlemelere; Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümlerine, ayrıca www.olaspain.com’un hizmetleri ile ilgili her türlü bildirime uygun davranmayı kabul eder. Yasalara ve bildirimlere aykırı site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk (hukuki, idari, cezai ve mali) siteyi kullanan üyeye aittir.

3.d. Siteyi kullanan üyenin, bu site aracığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce üyeye aittir. Bu tip beyanlar üyenin bireysel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Bu beyanlarda bulunmak yolu ile üye, OlaSpain’in ticari itibarını zedeleyecek ve haksız rekabete yol açabilecek davranışlarda bulunamaz.

Siyasi, dini, felsefi propaganda amaçlı, politik görüşü destekleyici açıklamalar için site hiçbir şekilde kullanılamaz. Sitede kamu düzenine ve güvenliğine, milli birlik ve beraberliğe, temel hak ve özgürlüklere, genel ahlaka ve yasalara aykırı amaç taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. Aynı şekilde T.C Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren hakaret, tehdit, taciz hareketlerinde bulunulamaz.

Üye, ilgili yasalara göre eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, söz, şarkı, yorum gibi hususların site vasıtası ile paylaşılamayacağını bildiğini, aksi halde kişisel sorumluluğu olacağını; site ve yetkililerinin, sözü edilen nedenlerle karşı karşıya kalacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil her türlü tazminatı ödemekle yükümlü olduğunu peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda üye, ifşa ettiği her türlü materyalin içeriğinden ve niteliğinden resmi kurum ve kuruluşlara, üçüncü kişilere ve bunlara ek olarak OlaSpain’e, OlaSpain’in yöneticilerine ve ortaklarına karşı kişisel olarak sorumludur.

3.e. Üye, diğer üyenin ve ziyaretçilerin www.olaspain.com’u kullanmasını önleyemez ve zorlaştıramaz, veritabanlarını ya da sunucuları otomatik programlarla kilitleyemez; verileri yanıltıcı teşebbüs ve çalışmalarda bulunamaz. Ayrıca üye, diğer üyelerin gizli, özel dosyalarına, bilgilerine, programlarına ya da benzer nitelikteki alanlarına izinsiz olarak erişmemeyi ve bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi hâlde üyeliği son bulacağı gibi hukuki ve cezai sorumluluklar da kendisine ait olacaktır.

3.f. Üyenin, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve www.olaspain.com sitesinde yayınlanan genel kurallara uymaması halinde üyelikten yararlanması engellenebilir ya da iptal edilebilir.

3.g. Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir içeriği, markayı, bu hakların sahibinin önceden verdiği yazılı izni olmadan siteye ekleyemez, kopyalayamaz ve dağıtamaz.

OlaSpain, 5651 sayılı İnternet Kanunu uyarınca üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmekle yükümlü değildir. Üye, siteye sağladığı içerikten şahsen ve tek başına sorumludur. Üye, siteye konulmak üzere www.olaspain.com’a verdiği ve site aracılığı ile ifade ettiği tüm düşünce, yazı, eylem, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, çizgi, ses gibi fikri eserleri dâhil olmak üzere her türlü içeriğin tüm haklarına sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, ticaret mevkiine koyma konularında hak ve yetkisinin olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir talebi olmadığını, aksi durumlarda OlaSpain’e yönelik her türlü takipten ve talepten sorumlu olduğunu açıkça kabul eder. Site, beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğuna sahip değildir, ancak gerektiğinde üyeden belge talep edebilir.

3.h. OlaSpain ile yapılan mesajlaşmaların kopyasının alınması önerilmektedir ve bu durum üyelerin/hizmet alanların sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların yedeklemelerinin yapılmaması nedeniyle ortaya çıkacak yanlışlıklardan, hasarlardan ve yok olmalardan OlaSpain sorumlu tutulamaz.

3.i. Üye, www.olaspain.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan haklara dair uyarı ve notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.j. Üye tarafından www.olaspain.com üzerinden hesap silme ve üyeliği iptal etme işlemleri her zaman yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran üyenin, söz konusu üye profili ile siteye giriş yetkisi iptal edilir. Kişi tekrar üye olmak istediğinde ilkinden bağımsız yeni bir üyeliği her zaman oluşturabilir. Üye dondurarak iptal ettiği üyeliğini, mevcut e-postası ve şifresi ile siteye girerek yeniden aktif hale getirebilir. Bu halde, üyelik yaptığı andaki geçerli sözleşme koşullarını kabul etmiş sayılır.

3.k. Üyenin kendisi tarafından ya da www.olaspain.com tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı site silmekte ya da saklamakta serbesttir. Bu konuda veri tabanında saklanan veya silinen kayıtlarla ilgili herhangi tazminat ve hak talebinde bulunulamaz. Verilen bilgiler OlaSpain tarafından veri olarak kullanılabilir.

i. Kişisel bilgiler (adı, soyadı, doğum yılı, e-posta adresi vs.) www.olaspain.com ile paylaşıldığı sürece sitedeki faaliyetlerden yararlanabilmeniz için saklanmakta ve gerekli durumlarda kullanılmaktadır.

ii. Üyenin kişisel bilgileri, kamu ve devlet güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda, kanuni sebeplerle, yetkili ve görevli makamların talep ve izinleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili resmi kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.

iii. Şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan değişikliklerde bu siteden toplanan bilgiler üçüncü kişi ya da kuruluşlara satılabilir, devredilebilir. Üyenin sağladığı içeriklerin bir kısmı veya tamamı hizmetin kesintisiz sağlanması amacıyla görünür hâlde kalabilir. Üyenin, sunduğu içeriği, üyeliği sırasında siteden geri çektiği hâller dışında, sözleşmelerin üye tarafından sonlandırılması veya üyeliğin dondurulması hâllerinde içerik veri tabanına silinemez ve dönülemez olarak işlendiğinden, OlaSpain’in işbu madde kapsamındaki tüm hakları aynen saklı kalır.

3.l. Üyeler kendi aralarında veya üçüncü kişilerle olan münasebetlerinden bizzat sorumludurlar.

3.m. Sitede değişik nedenlerle ( ziyaretçilere kolaylık sağlamak, bilgi vermek vb.) tanıtımı ve reklamı yapılan linklerin içeriğinden; linkleri verilen bu sitelerin sahibi gerçek veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden ve ürünlerden OlaSpain sorumlu değildir; risk ziyaretçilere aittir.

3.n. Kullanım şartları, gizlilik prensibi ve yasal düzenlemeleri içerisinde, OlaSpain, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir.

3.o. Üye, siteyi herhangi bir ticari amaç ve iş için kullanamaz (Bu kapsama ürün veya hizmetin satışına ve tanıtımına ilişkin etkinlikler de dâhildir). Üye, ticari amaçlı olsun veya olmasın siteden herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplayamaz; ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunamaz.

3.p. Üye, yazılım, hizmet, içerik gibi siteyi oluşturan unsurların bir bölümünü ya da tamamını kopyalama, örnek alma vb. şekillerde, sözleşmede belirtilen hizmetin verilmesi kapsamında, OlaSpain’nın haklarını ihlâl etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.r. Sitenin çeşitli bölümleri vardır ve her bölümünde kendine özgü farklı kurallar ve yükümlülükler bulunabilir. Bu bölümleri kullanan kişi bölüm ile ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.s. Üye, üyelik tarihinden itibaren “Kullanım Şartları’nda” yer alan hükümleri ve sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme ile üye/hizmet alan, sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle OlaSpain’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecektir. Ayrıca site, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle, kamu kurumlarına veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve para cezaları için üyeye karşı aynen rücû hakkını haizdir.

3.t. Üyelik ve kullanım koşullarını kabul ettikten sonra, üye, OlaSpain tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletiye onay vermiş sayılacaktır. Bu bağlamda, üye, otomatik olarak çalışan kısa mesaj, faks, elektronik posta vb. iletişim vasıtaları ile pazarlama, bilgilendirme ve reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üye dilediği zaman, elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup, bu yöndeki talebini OlaSpain’e iletmesi bunun için yeterli olacaktır. Talebin alınmasını müteakip gereği derhâl yerine getirilecektir.

3.v. “Gizlilik Politikası” sayfası ziyaret edilerek, üyeye ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik uygulamalar öğrenilebilir.

4. OlaSpain’in Hak ve Sorumlulukları

4.a. OlaSpain, üyenin sözleşme konusu danışmanlık hizmetinden yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerini hiçbir şekilde -hizmetin ifası ve yasal zorunluluklar hariç- üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılamayacağını kabul ve taahhüt eder. Sitenin çalışmasına engel saldırı girişimlerinin mevcut olması, resmi makamlardan suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi hâlinde üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkı mevcuttur.

4.b. Site yoluyla yapılan her türlü içerik görüntülemesi veya diğer materyalleri yükleme işleminin sorumluluğu tamamen üyeye aittir. OlaSpain, Sitede ya da serviste mevcut olan her türlü içerik ve bilginin hatasız, kusursuz, virüssüz, arızasız ya da üyenin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek durumlar olmayacağını garanti etmemektedir.

OlaSpain, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. OlaSpain’in istediği takdirde hiçbir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım şartları yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.olaspain.com sitesinde yayınlanacak, gerek görüldüğü takdirde e-posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.olaspain.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.olaspain.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek sorumluluğu üyeye ait olduğundan, üye değişikliklerden haberdar olmadığını hiçbir şekilde iddia edemeyecektir.

i. Üyenin sunulan hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, hizmetten faydalanmayı hemen durdurması ve bu sözleşmeyi uygun şekilde sonlandırması gerekir.

ii. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri www.olaspain.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın OlaSpain tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. www.olaspain.com’un, site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanmamadan kaynaklanan; herhangi özel, ikinci derecede, önemli, örnek niteliğinde, ceza gerektiren, doğrudan veya dolaylı hasarlar nedeniyle, önceden bilgilendirilmiş olsa da hasarların nedeni ne olursa olsun hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.d. Hizmet olduğu gibi tüm hataları ile birlikte, kullanıma sunulduğu hâliyle verilmektedir. Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti verilmemekte; bu bağlamda, herhangi bir servis ya da güvenlik seviyesi garanti edilmemektedir. Amaca uygunluk, ihlâl bulunmaması işçilik dâhil zımni garantiler de kapsam dışındadır. Üyenin sunulan hizmetten çekince duyması halinde hizmetten faydalanmayı durdurması ve sözleşmeyi sonlandırması gerekmektedir.

4.e. Taahhüt edilen hizmetlerde, OlaSpain, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Sözleşmede gerekçe gösterilmeksizin her zaman, tek taraflı olarak verilen hizmet geçici veya sürekli olarak durdurulabilir, servisin içeriği değiştirilebilir, iptal edilebilir. Üye, tüm bu durumları peşinen kabul eder.

4.f. Güncel kullanım şartları, aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile www.olaspain.com adresinde yayınlanacak, ayrıca e-posta ile üyeye gerekli olduğunda bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları www.olaspain.com’ da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve site o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Üye değişikliklerden haberdar olmadığını ileri süremez.

4.g. Toplanan bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları ve işbu sözleşmenin tanıdığı haklar kapsamındaki her türlü ticari faaliyette, üyenin haklarına zarar vermeyecek şekilde OlaSpain tarafından kullanılabilir.

4.h. Site, üye profiline ait varsayılan ayarları, üyeye ait gizlilik seçenekleri de dâhil, sitedeki tüm değişken ve varsayılan ayarların hepsini veya bir kısmını üyenin bilgisi olmadan değiştirebilir. Takip sorumluluğu üyeye aittir.

4.i. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, savaş, grev, isyan, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil, sınırlı sayı ilkesine tabi olmamak kaydıyla, ilgili tarafların makul hâkimiyetleri dışında gerçekleşen ve OlaSpain’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır. Tanımlamada ve hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda, geç ya da eksik ifa veya ifa etmeme nedeniyle OlaSpain sorumlu olmayacak, temerrüde düştüğü varsayılamayacak ve tazminat talep edilmeyecektir.

4.j. OlaSpain’nın, kullanım şartları ve üyelikler çerçevesindeki sorumluğu, hile ve ağır kusuru bulunmadıkça söz konusu değildir.

5. Kampanyalara İlişkin Hükümler

5.a. OlaSpain, üyelerine, seyahatleri sırasında gidecekleri yerlerde konaklama, yeme-içme, gezip-görme ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekte; karşılığında da üyeden ücret tahsil etmektedir.

5.b. www.olaspain.com gerçek zamanlı ve online çalışan bir sitedir. Site üzerinden kendi üye adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerin doğuracağı her türlü yükümlülük ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin her türlü sorumluluk üyenin kendisinde aittir.

5.c. OlaSpain’nun, bahsedilen hizmetleri sunmak için aldığı danışmanlık ücreti seyahat süresinin uzunluğuna ve içeriğine göre değişkenlik gösterebilir.

5.d. OlaSpain tarafından verilen hizmet sonrasında Kullanıcı ücret iadesi talep edemeyeceğini bilerek işbu ödeme için onay verdiğini beyan ve kabul eder.

6. Mesafeli Sözleşmeleri Dair Mevzuatın Uygulanması

6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 2. maddesi gereğince bu yönetmeliğin 5, 6, 7, 8. maddeleri ile 9. maddesinin 1. fıkrası; seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz. Bu nedenle OlaSpain’in üyeye herhangi bir ön bilgilendirme formu sunma ya da yönetmelikte düzenlenmiş cayma hakkını kullandırma yükümlülüğü yoktur. Üye, bu yönetmeliğin bahsi geçen maddelerine dayanarak cayma hakkı veya yönetmelikte düzenlenmiş diğer hakları kullanmayı talep edemez.</p>

7. Bölünebilirlik

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersizliği, yasaya uygun olmaması ya da uygulanmaması, sözleşmenin diğer kısmının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemeyecektir. Üye, sözü geçen Kullanım Şartları’nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını aksi durumlarda meydana gelebilecek sorumlulukların kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

9. Tebligat Adresleri

9.a. OlaSpain, üyesinden sözleşme kurulduğu sırada posta adresini peşinen istememektedir. Üyenin, üyelik formunu doldurduğu sırada www.olaspain.com’a bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilir.

9.b. Sözleşme tarafları, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmelidir. Aksi halde OlaSpain tarafından eski postalara yapılacak bildirimlerin, hizmet alana ve hizmet verene geçerli bir şekilde yapıldığı ve isteklerin geçerli olduğu kabul edilir.

9.c. OlaSpain’nın üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, OlaSpain tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye geçerli bir şekilde ulaştığı kabul edilecektir.</p>

10. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve aynı zamanda sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. İşbu sözleşme, yukarıda sayılan hallerde üyeliğin sona ermesi veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.